• OIB

  Pozivaju se osobe upisane u katastar da u narednom vremenskom razdoblju obave uvid u posjedovne listove, te da provjere da li im je upisan odnosno pravilno upisan osobni identifikacijski broj. Uvid u posjedovne listove može se obaviti korištenjem Preglednika.

 • Preglednik

  Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave. Podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci.

 • Uvjerenja 21.06.2011. i 15.02.1968.

  Uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine.
  Uvjerenje da je zgrada evidentirana na katastarskom planu do 21. lipnja 2011. godine ili je vidljiva na Hrvatskoj osnovnoj karti izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine.

   

 • Status predmeta

  Državna geodetska uprava pruža Vam mogućnost da doznate tijek rješavanja Vašeg predmeta. Na raspolaganju su Vam informacije o klasi predmeta, datumu otvaranja, datumu rješenja, datumu razvođenja, statusu i osobi koja je za Vaš predmet zadužena.

Dobro je znati

 • Zašto nema moje katastarske čestice na katastarskom planu na Pregledniku?

  U određenim slučajevima možda je katastarski plan u izradi, te je katastarska općina i ... > Više
 • Zašto podaci na katastarskom planu ne odgovaraju podacima vidljivim na DOF-u?

  Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, NN 124/10) nositelji ... > Više
 • Kako izvršiti uvid u katastarske podatke?

  Katastarski podaci su javni i svatko ima pravo u za to određeno vrijeme i pod nadzorom sl ... > Više