Dobro je znati

  • Što je to katastarski plan?
  • Zašto nema moje katastarske čestice na katastarskom planu na Pregledniku?

    U određenim slučajevima možda je katastarski plan u izradi, te je katastarska općina ili njezin dio u postupku izlaganja na javni uvid. Stavljanjem u primjenu podataka nove izmjere katastarski plan će biti dostupan putem Preglednika katastarskih podataka.


    Katastarski planovi koji su na održavanju u Područnim uredima i njihovim ispostavama dostavljaju se za potrebe objave putem Preglednika dva puta tjedno pa i to može biti razlog da Vaša čestica nije vidljiva u određenom trenutku putem Preglednika. Za određeni broj katastarskih općina podaci za objavu putem Preglednika pripremljeni su sa stanjem na određeni datum (koji je jasno istaknut). U tijeku je priprema tih podataka za objavu.

  • Zašto podaci na katastarskom planu ne odgovaraju podacima vidljivim na DOF-u?
  • Što su parcelacijski i drugi geodetski elaborati?
  • Kako izvršiti uvid u katastarske podatke?