Katastarske općine

PITOMAČA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
309273
309311
309346
309397
309451
309460
309478
309508
309532
309575
309583