Katastarske općine

VIROVITICA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
337838
332402
332429
332526
332437
332445
332453
332461
332470
332488
332496
332500
332518
332534
332542
332569
332577
332585
332593
332607
332615
332623
332631
337625 DA
332640
332658
332666
332674
332682
332704
332712
332739
332747