Katastarske općine

VUKOVAR

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
334022
334049
334057
334065
334073
334081
334090
334103
334120
334138
334154
334162
334197
334227
334235
334243
334251
334278
334294
334308
334316