Katastarske općine

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE GRADA ZAGREBA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
325333
325341
335371
335380
335240
335398
335266
335282
335401
335410
335304
325350
325368
325376
335568
335576
335363
335312
335428
335436
325384
335444
335452
337021
325406
335339
335347
335274
335479
335487
335533
325414
335584
335355
335541
335614
325422
325392 DA
335509
335592
325449
335258
335622
335649
335525
335606
325457
325465
335495
335550