Katastarske općine

ČAZMA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
303747
303755
303763
303771
303780
303798
303801
303810
303828
303836
303844
303852
303879
303887
303895
303909
303917
303925
303933
303941
303950
303968
303976
303984
303992
304000
304018