Katastarske općine

ZABOK

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
334324
334332
334359
334367
334375
334383
334391
334405
334413
334421
334430
334448
334456
334464
334472
334561
334499
334502
334529
334537
334545
334553