Katastarske općine

KRAPINA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
337790 DA
315133
315141
315150
315168
315176
315184
315192
315206
315214
315222
315249
315257
315265