Katastarske općine

NAŠICE

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
336718 DA
317225
336696 DA
317233
317241
317250
317268
317276
336572
317284
317292 DA
317306
317314
317322
336670 DA
317349
317357
317365
336700 DA
317373
317519
317381
317390
317403
336416 DA
317411
336688 DA
317446
317454
317462 DA
317489
336661 DA
317535
336408 DA
317543 DA
317551