Katastarske općine

OSIJEK

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
320471
320480
320498
320501
320510
320692
320528
320641
320536
320544
320552
320579
320587
320595
320617 DA
320609
320625
320633
320650 DA
320668
320676
320684
320706
320714
320722
320749 DA
320757
320765