Katastarske općine

PULA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
324051
324060
324078
324086
324094
324108
324116
324124
324132
324159
324167
324175
324183
324191
324205
324213
324221
324230
324248
324256
324264
324272
324299
324302
324329
324337
324345
338273
324353
324361
324370