Katastarske općine

RAB

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
324388
324396
336882 DA
324400
324418
324434
324442
336874 DA