Katastarske općine

RIJEKA

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
324469
324477 DA
324485
324493
324507
324515
324523
324531
324540
324558
324566
324574
324582
324604 DA
324612 DA
324639 DA
324647
324655
324663
324671
324680
324698
324701
324710
324728
324736
324744
324752
324779
324787
324795
324809
324817
324825
324833
324841
324850
324868