Katastarske općine

SISAK

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
326020
326038
326046
326054 DA
326062
326089
326097
326119
326127
326135
326143 DA
326151
326160
326178
326186
326194
326208
326216
326224
326259
326232
326267
326275
326283
326291
326305
326313 DA
326321
326330
326348
326356
326364
326372
326399
326402
326429
326437
326445
326453
326461
326470
326488
326496
326500
326518
326526
326534 DA
326542 DA
326569
326577
326585
326593
326607
326615
326623
326631
326640 DA
326658
326666
326674 DA
326682
326704
326755 DA
326712
326739
326747
326763
326771
326780
326798 DA
326801
326810
326828
326836
326844
326852
326879
326887
326895
326909
326917
326925
326933
326941