Katastarske općine

STARI GRAD

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
311634
311669
311677
311707
311715
311723
311731
311740
311758
311766
311774
311782