Katastarske općine

SPLIT

Odaberite katastarsku općinu
MBR K.o. Ime katastarske općine Odjel / Ispostava Usklađeno sa zemljišnom knjigom
336556
329746
336548
329754 DA
329762
329789
329819
329827
329835
329843
329851
329860
329878