Ovlašteni geodetski izvoditelji

  • Ovlaštene osobe obavljaju poslove državne izmjere i katastra nekretnina. One mogu biti pravne osobe registrirane za obavljanje tih poslova ili ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu. Ovlaštena osoba može započeti obavljati poslove državne izmjere i katastra nekretnina ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.


    Finalni produkt stručnog geodetskog posla je točan, precizan i ažuran prostorni podatak na temelju kojeg se u upravnom postupku vrši promjena podataka u katastru. Nastavno, podaci katastra nekretnina temelj su za zemljišne knjige koje vode zemljišnoknjižni sudovi kao i za vođenje drugih službenih očevidnika koji se vode pri drugim tijelima. Iz tog razloga izuzetno je važno da prostorni podatak bude točan, precizan i ažuran kako bi se osiguralo istinito i potpuno pravno stanje nekretnina.