Pretraživač

  • DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

    Područni ured za katastar ŠIBENIK

    Stanje podataka na dan

    08.04.2016

  • Odjel / Ispostava: ŠIBENIK

  • Katastarska općina: Šibenik MBR 330264 Natrag na odabir općina

Upišite broj katastarske čestice ili broj posjedovnog lista

Katastarska čestica Posjedovni list
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image

Napomene

Ako katastarska čestica ima podbroj, upišite ga odvojenog znakom '/' (npr. 99/123).

Obveznim upisom kontrolnog broja zaštićuje se privatnost podataka.