Proizvodi i usluge

Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima zasniva se na dva registra - katastru i zemljišnoj knjizi. U katastru se nekretnine opisuju po njihovim tehničkim karakteristikama. Katastarski podaci o nekretninama (katastarskim česticama) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. Da bi neka nekretnina mogla biti predmetom vlasništva, ona mora biti pojedinačno određena.

Katastar je evidencija u kojoj se nekretnine (čestice zemljine površine, katastarske čestice) opisuju prema njihovim tehničkim karakteristikama i time pojedinačno određuju. Zakon definira katastar kao „evidenciju o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini“.

Katastarsku evidenciju vode Područni uredi za katastar Državne geodetske uprave dok za područje Grada Zagreba katastar vodi Gradski ured za katastar i geodetske poslove.

Postupci koji se provode u katastarskim uredima propisani su:

- Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/2007)
- Pravilnikom o katastru zemljišta (NN 84/2007)
- Pravilnikom o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/2007)