Uvjeti korištenja

Pristupom web stranici www.katastar.hr i podacima sadržanim u Pregledniku katastarskih podataka korisnik prihvaća niže navedene uvjete njihova korištenja.

Državna geodetska uprava neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe podataka iz Preglednika katastarskih podataka. Podaci Preglednika katastarskih podataka mogu se u svako vrijeme ažurirati i izmijeniti, a Državna geodetska uprava ne prihvaća odgovornost ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem podataka iz Preglednika katastarskih podataka korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem, te prihvaća koristiti podatke isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Korisnik je suglasan da Državna geodetska uprava zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ograniči ili ukine prava pristupa Pregledniku katastarskih podataka ukoliko korisnik koristi bilo koji od podataka sadržanih u Pregledniku katastarskih podataka na nedozvoljen ili neprimjeren način. Državna geodetska uprava nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi proizašla takvim ukidanjem korištenja Preglednika katastarskih podataka. Državna geodetska uprava ne jamči da će Internet lokacija Preglednika katastarskih podataka uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Državna geodetska uprava sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. NN 16/07, 124/10) održava podatke katastarskog operata Republike Hrvatske. Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u Pregledniku katastarskih podataka. Sadržaj Preglednika korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama. Korisnik također ne smije preuzimati dizajn, slike, pozadinu i ostala programska i dizajnerska rješenja web stranice www.katastar.hr. Državna geodetska uprava zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice www.katastar.hr u bilo kojem trenutku, te neće biti odgovorna za posljedice proizašle iz takvih promjena.

SADRŽAJ I NAMJENA

Preglednik katastarskih podataka služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine br. 16/07, 124/10) o održavanju podatka katastarskog operata Republike Hrvatske.

Podaci koji se vode u bazi službeni su katastarski podaci. Uvid u katastarske podatke omogućen je s određenim datumom za cijelu državu a pristup podacima Preglednika katastarskih podataka je bez naknade.

Svi podaci sadržani u Pregledniku katastarskih podataka isključivo su informativnog karaktera te služe za osobnu upotrebu. Ispis posjedovnog lista ima informativni karakter i ne može služiti kao javna isprava.

Javne isprave izdaju se u nadležnim područnim uredima za katastar i njihovim ispostavama Državne geodetske uprave, te u Gradskom uredu za katastar Grada Zagreba.