Sve vijesti

 • 17.06.2013 08:49:20

  Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)

 • 17.06.2013 08:40:54

  Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

 • 26.04.2013 10:33:09

  Katastarske izmjere i izmjere poljoprivrednog zemljišta

 • 10.10.2012 14:48:58

  Potpisivanje ugovora - Turanj