2013

 • 17.06.2013 08:49:20

  Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)

 • 17.06.2013 08:40:54

  Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

  Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku kojom se stavljaju u službenu uporabu "Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske" i Odluku da se za područje Područnog ureda za katastar Požega (sjedište PUK-a), od 17. lipnja 2013. godine, koordinate točaka određuju, te popis koordinata izrađuje sukladno „Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske“.

 • 26.04.2013 10:33:09

  Katastarske izmjere i izmjere poljoprivrednog zemljišta