Mišljenja

Uputa ovlaštenim inženjerima geodezije za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

Uputa za postupanja katastarskih ureda i Središnjeg ureda Državne geodetske uprave vezano uz izdavanje uvjerenja sukladno odredbama članka 2. stavka 2. i članka 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

Objašnjenje
provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

Objašnjenje o postupanjima vezano za članke 123. - 133. Zakona o cestama (NN 84/11)

Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana)